EUSKARA IKASTEN 8!!!

ENTZUMENAK + NONGOA? (De dónde/ procedencia)  eta NON? (En dónde/Dónde)

Gaur entzumenak egingo ditugu (Hoy vamos a hacer ejercicios sobre lo escuchado):

ENTZUMENAK: Lankideak, Lankideak2, nire ikasleak

NONGOA ZARA?     NON ZAUDE?

NONGOA suele ir con el verbo IZAN y se puede poner en plural.

Nongoa zara/naiz/ da?

Nongoak zarete/gara/dira?

++Para responder, pondremos el lugar y le añadiremos -KOA y si fuera en plural -KOAK.

Si la palabra acaba en consonante pondremos -EKOA (para poderlo pronunciar)

Nongoa zara? Venezuelakoa naiz.

Nongoak zarete? Boliviakoak gara.

Non zaude? (¿Dónde estás?) Suel ir con el verbo EGON.

Hemen nago, Bilbon nago. Estoy en Bilbao.

++Para responder, pondremos el lugar y le añadiremos -N ((Si la palabra acaba en consonante pondremos -EN)), con nombres comunes será -AN.

Colombian nago, Potugalen daude, gelan gaude, igerilekuan dago, ikastetxean zaudete.

ARIKETAK: NON HA, NON E, NONGOA HA, NONGOA E