EUSKARA IKASTEN 4!!!

ERAKUSLEAK (demostrativos) +  LANBIDEAK(profesiones)

HAU   este, esta, esto

HORI   ese, esa, eso

HURA  aquel, aquella, aquello

HAUEK   estos, estas

HORIEK esos, esas

HAIEK   aquellos, aquellas 

Nor da hau? ¿Quién es este? Hau Aitor da (Este es Aitor)

Zer da hau? ¿Qué es esto? Hau mahaia da (Esto es una mesa)

Nortzuk dira horiek? ¿Quiénes son esos/esas? Horiek nire ikasleak dira (esos son mis alumnos)

LANBIDEAK (profesiones)

 • Abokatu abogado/a
 • Argazkilari fotógrafo/a
 • Diseinatzaile diseñador(a)
 • Erizain enfermero/a
 • Idazkari secretario/a
 • Ile-apaintzaile peluquero/a
 • Ingeniari ingeniero/a
 • Irakasle profesor(a)
 • Iturgin fontanero/a
 • Kazetari periodista
 • Lorezain jardinero/a
 • Mediku médico/a
 • Mekanikari mecánico/a
 • Musikari músico/a
 • Postari cartero/a
 • Psikologo psicólogo/a
 • Suhiltzaile bombero/a
 • Sukaldari cocinero/a
 • Udaltzain/ertzain/polizia policía
 • Zerbitzari camarero/a
Ariketak: erakusleak;  lanbideaklanbideak2lanbideak+IZAN
Gela+entzumena