EUSKARA IKASTEN 43!!!

TRINKOAK NORK (VERBOS SINTÉTICOS TRANSITIVOS DE PRESENTE Y PASADO).

Verbos sintéticos de presente y de pasado: Ukan (será el auxiliar de muchos verbos transitivos), Eduki (tener), Jakin (saber), Eraman (llevar) y Ekarri (traer).

En cada uno de ellos hay dos columnas: “Hura” (cuando el complemento directo es singular, 3ªpersona (él, ella) o una cosa y “Haiek” (cuando el complemento directo es plural, 3ªpersona (ellos, ellas) o varias cosas.

Ariketak: UKAN ORAIN ; EDUKI ORAIN; JAKIN ORAIN ; ERAMAN ORAIN ; EKARRI ORAIN

UKAN IRAGANA ; EDUKI IRAGANA ; JAKIN IRAGANA ; ERAMAN IRAGANA ; EKARRI IRAGANA

EDUKI os ; JAKIN os ; ERAMAN os ; EKARRI os

EDUKI o+i ; JAKIN o+i ERAMAN o+i ; EKARRI o+i

IGELTXOA IRAGANEKO IGELTXOA

EUSKARA IKASTEN 40 (4)!!!

Orain testu txikiak irakurri eta ulertuko ditugu. Kontrakoen fitxen gainean eraikita daude.

Vamos a leer y entender textos cortos. Están construidos sobre las fichas de los contrarios.

1.- Ainhoa

Kaixo! Ni Ainhoa naiz. 17 urte ditut. Gazte, altu eta argala naiz, egunero korrika egiten dudalako, gainera oso azkarra naiz. Lagun asko ditut, beti elkarrekin gaude. Ni ez naiz bakarrik inoiz. Kalean gora, kalean behera, goitik behera ibiltzen gara beti jolasten. 

2.- Pintxo

Txakur txiki bat daukat. Bere izena Pintxo da.  Etxe barruan bizi da. Askotan etxetik irten nahi du, kanpoan hurbil gaude eta batzuetan urrutira doa. Urrutira doanean, askotan zikin dator eta garbitu behar dut. Gero txukun-txukun denean, barrura goaz. Beste batzuetan hesi aurrean edo hesi atzean geratzen da. 

3.- Herriko eguraldia

Nire herria ez da handia, oso txikia da. Herrian gaua denean, hotz handia dago eta batzuetan euria ere egiten du. Udan eguzkia dago eta patiora goaz, baina euria egiten duenean, ez goaz patiora, gela barruan geratzen gara. Gure klaseko gelan atea itxita dagoenean, barruan argia piztuta dago, eta atea zabalik dagoenean, ez dago argirik barruan, guztiak kanpora joan garelako. 

ARIKETAK hutsuneak bete: Ainhoa ; Pintxo ; Herriko eguraldia .

Entzumenak: AinhoaE PintxoE herriko eguraldiaE

… eta orain zailagoak diren ariketak:

Entzumenak: Kulturista Mimi katua

Irakurmenak (hutsuneak bete): Kulturista Mimi

eta joko bat birpasatzeko: kontrakoak

EUSKARA IKASTEN 3!!!

Gela edo ikasgelako hiztegia (Vocabulario de la clase)

Gela (ikasgela) aula

 • Liburu-a libro
 • Koaderno-a  cuaderno
 • Mahai-a  mesa
 • Aulki-a  silla  
 • Leiho-a    ventana
 • Argi-a  luz
 • Apalategi-a  estantería
 • Armairu-a   armario
 • Arkatz-a  lápiz
 • Boligrafo-ak  bolígrafos
 • Borragoma   goma de borrar
 • Margo-ak  pinturas
 • Errotulki-ak  rotuladores
 • Erregela  regla
 • Azpimarratzaile-a subrayador
 • Artazi-ak  tijeras
 • Orri-ak  hojas/folios
 • Ikasle-a  estudiante
 • Irakasle-a  profesor
 • Pasabide-a  pasillo
 • Irakasleen gela sala de profesores
 • Kutxatilak  taquillas

Ariketak

gelako hiztegia1;  

gelako hiztegia2;  

gelako hiztegia3;

gelako hiztegia4

EUSKARA IKASTEN 2!!!

IZAN ADITZA (verbo SER) También será auxiliar de muchos verbos intransitivos. Y los pronombres personales.

IZAN ADITZA

NI NAIZ

 • ZU ZARA
 • HURA DA
 • GU GARA
 • ZUEK ZARETE
 • HAIEK DIRA
NIyo
ZU
HURAella, él
GUnosotras, nosotros
ZUEKvosotras, vosotros
HAIEKellas, ellos

Ezezkoa (negación)

Ni ez naiz … –> yo no soy …

Zu ez zara … –> Tú no eres

ARIKETAK:

Izan Izan2 Izan ezezkoa Izan ezezkoa2

EUSKARA IKASTEN 1!!!

AGURRAK (Saludos)

Vamos a empezar por aprender los saludos.

Hasierako agurrak: (saludos de empiece de conversación)

 • Egun on! (¡buenos día!)
 • Arratsalde on! (¡buenas tardes!)
 • Kaixo! (¡hola!)
 • Gabon! (¡buenas noches!
 • Ze moduz? (¿qué tal?)
 • Aspaldiko! (¡cuánto tiempo sin verte!)

Bukaerako agurrak: (saludos de despedida)

 • Agur! (¡adiós!)
 • Gero arte! (¡hasta luego!)
 • Baita zuri ere! (igualmente, lo mismo te deseo)

Eskatzeko edo eskertzeko: (para pedir o agradecer)

 • Mesedez! (por favor)
 • Eskerrik asko! (Gracias)
 • Ez horregatik! (De nada)

Ariketak:

agurrak    

agurrak2

agurrak3