ARAZI

Aditz arazleak nola idatzi

​Aditz arazleak eratzeko, arazi atzizkiaz baliatzen gara: eginarazi, ikusarazi, janarazi… Mota honetako aditzak erabiltzerakoan, arau hauek hartuko ditugu aintzat:

ADITZ ARAZLEAK IDAZTEKO ARAU-GOMENDIOAKADIBIDEAK
Arazi hitza aditzari itsatsita
azalduko da.
joanarazi,
irtenarazi…
Aditzoina erabiliko dugu 
arazi hitzaren aurretik.
ikusarazi, 
erosarazi…
-r amaiera duten aditzoinek 
-r- bikoitza eramango
dute.
etorrarazi,
ekarrarazi,
sorrarazi…
Aditzoinean -t duten
zenbait aditzen kasuan, t hori
mantendu egin behar da.
ezagut(u) →
ezagutarazi
ohart(u) →

ohartarazi
Araziren aurreko aditzoina 
a bokalaz amaitzen
baldin bada, a bakarra geratuko da:
aldarazi, aterarazi, jokarazi… 

ARIKETAK:

ARAZI1

ARAZI2

ARAZI3

INDIKATIBOA

ARIKETAK:

NOR-NORK ORAIN  

NOR-NORK IRAGANA

NOR-NORK ORAIN2

NOR-NORK ORAIN3

NOR-NORI ORAIN ETA IRAGANA

NOR-NORI-NORK orain eta iragana

orain eta lehen1

orain eta lehen2

orain eta lehen3

orain eta lehen4

orain eta lehen5

orain eta lehen6

orain eta lehen7

Indikatibo osoa

Indikatibo osoa2

ARIKETAK (ORAIN ETA IRAGANA) BILDUMETAN:

AHALERA: taulak eta ariketak

Ahalera ikasteko Educaplay-en ariketa asko daude:

Ahalera NOR (esaldietan hutsuneak betetzeko)

Ahalera NOR (gurutzegrama)

Ahalera NOR (pertsonei begira lotzeko)

Ahalera NOR-NORI (orain)

Ahalera NOR-NORI (iragana)

Ahalera NOR-NORI (alegiazkoa)

Ahalera NOR-NORI (gurutzegrama)

Ahalera NOR-NORI (hizki zopa)

Ahalera NOR-NORI (lotzeko)

Ahalera NOR eta NOR-NORI (esaldietan hutsuneak betetzeko)Ahalera NOR eta NOR-NORI (esaldietan hutsuneak betetzeko)

Ahalera NOR-NORK (konbinazioak) 1/4

Ahalera NOR-NORK (konbinazioak) 2/4

Ahalera NOR-NORK (konbinazioak) 3/4

Ahalera NOR-NORK (konbinazioak) 4/4

Ahalera NOR-NORK (hutsuneak betetzeko)

Ahalera NOR-NORK (hutsuneak betetzeko)

Ahalera NOR-NORK (zutabeak lotzeko)

Ahalera NOR-NORK (zutabeak lotzeko, iragana)

Ahalera NOR-NORK (gurutzegrama)

Ahalera NOR-NORK eta NOR-NORI NORK (orainaldia, hutsuneak betetzeko)

Ahalera NOR-NORI-NORK (hutsuneak betetzeko)

Ahalera NOR-NORI-NORK (hutsuneak betetzeko)

Ahalera osoa eta nahastuta (erantzun anitzekoa)

Ahalera osoa eta nahastuta (erantzun anitzekoa)

Ahalera osoa eta nahastuta (erantzun anitzekoa. orain)

Ahalera osoa eta nahastuta (erantzun anitzekoa. orain)

Ahalera osoa eta nahastuta (erantzun anitzekoa. hiru denborak)