Aditz-lokuzioak

Egitura berezia daukaten aditz konposatuak dira: <izena + izan (ukan) / egin/ eman / hartu>. Orokorrean bereizi idazten dira:

 behar izan, nahi izan, ahal izan, ezin izan, uste izan, maite izan, damu izan, merezi izan, balio izan, inporta izan, higuin izan, ezagun izan, hotz izan, bero izan…

– negar egin (eragin), barre egin (eragin), leher egin (eragin), lo egin, alde egin, hitz egin, eztul egin, berba egin, jauzi egin, ihes egin, lan egin…

 adore eman, aholku eman, alto eman, berri eman, min eman, hitz eman, okasio eman, bide eman, esku eman, amore eman, pa eman, su eman, musu eman…

 atseden hartu, atsegin hartu, bihotz hartu, damu hartu, gustu hartu, min hartu, kontu hartu, preso hartu, esku hartu, parte hartu, lo hartu…

Lehengo taldean dauden batzuk oso bereziak dira eta horietan geldituko gara apur batean:

behar (izan), nahi (izan), ahal (izan), ezin (izan), bizi (izan)…

Aditz hauek guztiz desberdinak dira, batez ere, denborak nola egiten dituzten pentsatzen badugu (aspektua).

ARIKETAK: Aditz-lokuzioak Aspektua

EUSKARA IKASTEN 34!!

ADITZA: Tiempos verbales y auxiliares.

Vamos a empezar a conjugar los verbos, para ello observaremos que, generalmente, tenemos dos partes diferenciadas en el verbo: el verbo en sí y el auxiliar. En el verbo pondremos las marcas de tiempo y en el auxiliar además de la persona del sujeto, en euskara, se reflejan otras “personas” que son el Complemento Directo (si lo hay) y el complemento indirecto (si lo hay). Así obtendremos hasta cuatro tipos de auxiliares, dependiendo de lo que refleje cada uno.

Por ejemplo:

NOR cuando solo tenemos sujeto.

NOR-NORI habrá un sujeto y un CI, es decir, algo le pasa a alguien.

NOR-NORK tendremos un sujeto y un complemente directo.

Y, por último, el NOR-NORI-NORK, tendremos un sujeto, un complemento indirecto y un directo.

LEHENTXOAGOA   Verbo + auxiliar    


Etorri naiz
Egin dugu
ORAINA//ORAINTXE  
Verbo+t(z)en + auxiliar Trinkoa  

Gaude, naiz, doaz
Heltzen zara
Egiten dugu
GEROALDIA   Verbo+ko/go    + auxiliar    
Helduko zara
Egongo gara
Así iremos, poco a poco, entendiendo los verbos y su formación.

Primero, tenemos que aprender algunos verbos intransitivos:

IZAN –> ser

EGON –> estar

HELDU –> llegar

JOAN –> ir

ETORRI –> venir

ariketa batzuk: Lehentxoago Denborak Geroaldia Lehentxoago. heldu/etorri