Aditz-lokuzioak

Egitura berezia daukaten aditz konposatuak dira: <izena + izan (ukan) / egin/ eman / hartu>. Orokorrean bereizi idazten dira:

 behar izan, nahi izan, ahal izan, ezin izan, uste izan, maite izan, damu izan, merezi izan, balio izan, inporta izan, higuin izan, ezagun izan, hotz izan, bero izan…

– negar egin (eragin), barre egin (eragin), leher egin (eragin), lo egin, alde egin, hitz egin, eztul egin, berba egin, jauzi egin, ihes egin, lan egin…

 adore eman, aholku eman, alto eman, berri eman, min eman, hitz eman, okasio eman, bide eman, esku eman, amore eman, pa eman, su eman, musu eman…

 atseden hartu, atsegin hartu, bihotz hartu, damu hartu, gustu hartu, min hartu, kontu hartu, preso hartu, esku hartu, parte hartu, lo hartu…

Lehengo taldean dauden batzuk oso bereziak dira eta horietan geldituko gara apur batean:

behar (izan), nahi (izan), ahal (izan), ezin (izan), bizi (izan)…

Aditz hauek guztiz desberdinak dira, batez ere, denborak nola egiten dituzten pentsatzen badugu (aspektua).

ADITZABURUTUA (Lehentxoago)OHITURAZKOA (Errepikatzen dena)PUNTUKARIA (Oraintxe)ETORKIZUNA (Geroaldia)
ASPEKTUAInf + lag.-t(z)en + lag.-t(z)en +  lag. -t(z)en +  ari izan Trinkoa-KO + lag.
Adibidea IragangaitzaHeldu naiz Etorri naizHeltzen naiz Etortzen naizHeltzen (ari) naiz natorHelduko naiz Etorriko naiz
Adibidea IragankorraErosi dut Ekarri dutErosten dut Ekartzen dutErosten dut Erosten ari naiz dakartErosiko dut Ekarriko dut
ADITZABURUTUA (Lehentxoago)OHITURAZKOA (Errepikatzen dena)  PUNTUKARIA (Oraintxe)ETORKIZUNA (Geroaldia)
ASPEKTUAInf + lag.-t(z)en + lag.-t(z)en + lag. Trinkoa-KO + lag.
BEHAR IZAN (iragankorra)… behar izan dut… behar izaten dut… behar dut… behar izango dut // …beharko dut
NAHI IZAN (iragankorra)… nahi izan dut… nahi izaten dut… nahi dut… nahi izango dut // …nahiko dut
AHAL IZAN (aditz iragangaitz batekin doanean) (aditz iragankor batekin doanean)  etorri ahal izan naiz   erosi ahal izan dutetorri ahal izaten naiz   erosi ahal izaten dut  etorri ahal naiz   erosi ahal dut  etorri ahal izango naiz/// etorri ahalko naiz erosi ahal izango dut /// erosi ahalko dut  
EZIN IZAN (aditz iragangaitz batekin doanean) (aditz iragankor batekin doanean)Ezin izan naiz etorri   Ezin izan dut erosiEzin izaten naiz etorri     Ezin izaten dut erosiEzin naiz etorri   Ezin dut erosiEzin izango naiz etorri /// Ezingo naiz etorri Ezin izango dut erosi Ezingo dut erosi
BIZI IZAN (iragankorra) (iragangaitza)  Bizi izan naiz Bizi izan dut  Bizi izaten naiz Bizi izaten dut  Bizi naiz Bizi dutBizi izango naiz /// Biziko naiz Bizi izango dut /// Biziko dut

ARIKETA : Aditz-lokuzioak