EUSKARA IKASTEN 40 (4)!!!

Orain testu txikiak irakurri eta ulertuko ditugu. Kontrakoen fitxen gainean eraikita daude.

Vamos a leer y entender textos cortos. Están construidos sobre las fichas de los contrarios.

1.- Ainhoa

Kaixo! Ni Ainhoa naiz. 17 urte ditut. Gazte, altu eta argala naiz, egunero korrika egiten dudalako, gainera oso azkarra naiz. Lagun asko ditut, beti elkarrekin gaude. Ni ez naiz bakarrik inoiz. Kalean gora, kalean behera, goitik behera ibiltzen gara beti jolasten. 

2.- Pintxo

Txakur txiki bat daukat. Bere izena Pintxo da.  Etxe barruan bizi da. Askotan etxetik irten nahi du, kanpoan hurbil gaude eta batzuetan urrutira doa. Urrutira doanean, askotan zikin dator eta garbitu behar dut. Gero txukun-txukun denean, barrura goaz. Beste batzuetan hesi aurrean edo hesi atzean geratzen da. 

3.- Herriko eguraldia

Nire herria ez da handia, oso txikia da. Herrian gaua denean, hotz handia dago eta batzuetan euria ere egiten du. Udan eguzkia dago eta patiora goaz, baina euria egiten duenean, ez goaz patiora, gela barruan geratzen gara. Gure klaseko gelan atea itxita dagoenean, barruan argia piztuta dago, eta atea zabalik dagoenean, ez dago argirik barruan, guztiak kanpora joan garelako. 

ARIKETAK hutsuneak bete: Ainhoa ; Pintxo ; Herriko eguraldia .

Entzumenak: AinhoaE PintxoE herriko eguraldiaE

… eta orain zailagoak diren ariketak:

Entzumenak: Kulturista Mimi katua

Irakurmenak (hutsuneak bete): Kulturista Mimi

eta joko bat birpasatzeko: kontrakoak

EUSKARA IKASTEN 40(3)!!!

Eta orain marrazki bakoitzarekin esaldi oso bat ikasiko dugu. Ahora estudiaremos una frase completa con cada dibujo.

BURUAN begiak ditugu.

Ez begiratu nire IPURDIA!

Gozokiak GOZOAK dira.

Limoia GARRATZA da.

Txakurra hesi AURREAN dago.

Txakurra hesi ATZEAN dago.

Txakurra KANPOAN dago.

Txakurra etxe BARRUAN dago.

Neska eta txakurra HURBIL daude.

Neska eta txakurra URRUTI daude.

Autobus hau TXIKIA da. Hiru pertsona daude barruan.

Autobus hau HANDIA da. Bost pertsona daude barruan.

Neska hau LODIA da. Argaldu behar du.

Neska hau ARGALA da, korrika egiten du egunero.

Mutil hau ZIKIN dago, garbitu behar da.

Mutil hau TXUKUN-TXUKUN dago.

EURIA dago. Ez goaz patiora.

EGUZKIA dago, patiora goaz.

Nire autoa ZAHARRA da. Ia-ia ez dabil.

Nire autoa BERRIA da, oso azkar dabil.

Pakete hau ARINA da. Bost gramo pisatzen du.

Pakete hau PISUTSUA da. Bostehun gramo pisatzen du.

Kuxin hauek BIGUNAK dira.

Horma hau GOGORRA da.

EUSKARA IKASTEN 40(2)!!!

Eta orain marrazki bakoitzarekin esaldi oso bat ikasiko dugu. Ahora estudiaremos una frase completa con cada dibujo.

Aiton-amonak ZAHARRAK dira.

Neska-mutilak GAZTEAK dira.

Platerra BETETA dago. Gose naiz.

Platerra HUTSIK dago. Dena jan dut.

Liburuak GOIAN daude. Eskalera behar dut.

Liburuak BEHEAN daude. Ez dut eskalera behar.

Atea ITXITA dago. Ni kanpoan nago.

Atea ZABALIK dago. Irten naiz.

GAUA da. Ez dago argirik.

EGUNA da. Eskolara goaz.

Argia ITZALITA dago. Ez dago argirik.

Argia PIZTUTA dago. Ondo ikusten dut.

Erbia AZKARRA da. Ni ere bai.

Dortoka MOTELA da. Ni ez naiz motela.

Saskibaloiko mutila ALTUA da.

Ni ez naiz txikia, BAXUA naiz.

Gu ELKARREKIN gaude taldean.

Ni ez nago BAKARRIK inoiz.

GOITIK behera jaisten naiz.

Goitik BEHERA jaisten naiz.

HOTZ handia dago. Zero gradu.

BERO handia dago. Berrogei gradu.

Arraina BARRUAN dago.

Arrainak IRTEN nahi du.

EUSKARA IKASTEN 3!!!

Gela edo ikasgelako hiztegia (Vocabulario de la clase)

Gela (ikasgela) aula

 • Liburu-a libro
 • Koaderno-a  cuaderno
 • Mahai-a  mesa
 • Aulki-a  silla  
 • Leiho-a    ventana
 • Argi-a  luz
 • Apalategi-a  estantería
 • Armairu-a   armario
 • Arkatz-a  lápiz
 • Boligrafo-ak  bolígrafos
 • Borragoma   goma de borrar
 • Margo-ak  pinturas
 • Errotulki-ak  rotuladores
 • Erregela  regla
 • Azpimarratzaile-a subrayador
 • Artazi-ak  tijeras
 • Orri-ak  hojas/folios
 • Ikasle-a  estudiante
 • Irakasle-a  profesor
 • Pasabide-a  pasillo
 • Irakasleen gela sala de profesores
 • Kutxatilak  taquillas

Ariketak

gelako hiztegia1;  

gelako hiztegia2;  

gelako hiztegia3;

gelako hiztegia4

EUSKARA IKASTEN 28!!!

Pertsona baten deskribapena // Descripción de una persona

Vamos a describir a una persona, para ello tendremos que aprender el vocabulario e intentar describir el físico y rasgos de la personalidad de dicha persona.

1.Ezaugarri fisikoak (Aspectos físicos)

ADINA (edad):

Zaharra (mayor, viejito-a)

heldua (adulto-a)

gaztea (joven)

nerabea (adolescente)

umea (niño-a)

TAMAINA (tamaño, estatura):

Altua (alto-a),

txikia/baxua(bajo-a)

ertaina (estatura media)

lodia (gordito-a)

argala (delgado-a)

sendoa (fuerte)

BURUA (la cabeza):

ILEA (el pelo)

Ilebeltz/ beltzaran: de pelo negro, moreno, -a 

ilegorri: pelirrojo, -a 

ilehori: rubio, -a 

ilekizkur: de pelo rizado 

ile leuna: pelo liso

ileluze: de pelo largo 

ilemotz: de pelo corto 

ilezuri/ileurdin: de pelo blanco, canoso-a

bibotedun: que tiene bigote, con bigote 

bizardun: que tiene barba, con barba 

burusoil: calvo, -a 

BEGIAK: (ojos)

begi urdinak: ojos azules

begi berdeak: ojos verdes

begi beltzak: ojos negros

begi marroiak: ojos marrones

handiak (grandes), txikiak (pequeños), argiak (claros), ilunak (oscuros)

SUDURRA: (la nariz)

sudur handia: nariz grande

sudur txikia: nariz pequeña

sudur zabala: nariz ancha

sudur kakoa: nariz aguileña

AHOA: (boca)

Aho txikia (boca pequeña)

Aho handia (boca grande)

ezpain lodiak (labios carnosos)

ezpain meheak (labios estrechos)

hortzak (dientes) …

BELARRIAK (orejas)

Belarri handiak (orejas grandes)

Belarri txikiak (orejas pequeñas)

Belarri zorrotzak (orejas puntiagudas)

KOKOTSA (barbilla)

Kokots handia (barbilla grande)

kokots biribila 8barbilla redonda)

ESKUAK (manos)/ BESOAK (brazos)/ ZANGOAK (piernas)/ OINAK (pies)

Txikiak (pequeñas)

Handiak (grandes)

iletsuak (peludos)

luzeak (largas)

laburrak (cortas)

sendoak (fuertes)

lirainak (esbeltas)

2. IZAERA CARÁCTER 

alai: alegre 
alfer: vago, -a 
ausart: valiente 
beldurti: miedoso, -a 
berritsu: charlatán, -a 
bihurri: travieso, -a 
eskuzabal: generoso, -a 
gaizto: malo, -a 
isil: callado, -a 
jator: majo, -a 
langile: trabajador, -a 
lasai: tranquilo, -a 
lotsagabe: descarado, -a; desvergonzado, -a 
lotsati: vergonzoso, -a 
on: bueno, -a 
serio: serio, -a 
triste: triste 
urduri: nervioso, -a 
zintzo: formal, honesto, leal