EUSKARA IKASTEN 3!!!

Gela edo ikasgelako hiztegia (Vocabulario de la clase)

Gela (ikasgela) aula

 • Liburu-a libro
 • Koaderno-a  cuaderno
 • Mahai-a  mesa
 • Aulki-a  silla  
 • Leiho-a    ventana
 • Argi-a  luz
 • Apalategi-a  estantería
 • Armairu-a   armario
 • Arkatz-a  lápiz
 • Boligrafo-ak  bolígrafos
 • Borragoma   goma de borrar
 • Margo-ak  pinturas
 • Errotulki-ak  rotuladores
 • Erregela  regla
 • Azpimarratzaile-a subrayador
 • Artazi-ak  tijeras
 • Orri-ak  hojas/folios
 • Ikasle-a  estudiante
 • Irakasle-a  profesor
 • Pasabide-a  pasillo
 • Irakasleen gela sala de profesores
 • Kutxatilak  taquillas

Ariketak

gelako hiztegia1;  

gelako hiztegia2;  

gelako hiztegia3;

gelako hiztegia4