EUSKARA IKASTEN 3!!!

Gela edo ikasgelako hiztegia (Vocabulario de la clase)

Gela (ikasgela) aula

 • Liburu-a libro
 • Koaderno-a  cuaderno
 • Mahai-a  mesa
 • Aulki-a  silla  
 • Leiho-a    ventana
 • Argi-a  luz
 • Apalategi-a  estantería
 • Armairu-a   armario
 • Arkatz-a  lápiz
 • Boligrafo-ak  bolígrafos
 • Borragoma   goma de borrar
 • Margo-ak  pinturas
 • Errotulki-ak  rotuladores
 • Erregela  regla
 • Azpimarratzaile-a subrayador
 • Artazi-ak  tijeras
 • Orri-ak  hojas/folios
 • Ikasle-a  estudiante
 • Irakasle-a  profesor
 • Pasabide-a  pasillo
 • Irakasleen gela sala de profesores
 • Kutxatilak  taquillas

Ariketak

gelako hiztegia1;  

gelako hiztegia2;  

gelako hiztegia3;

gelako hiztegia4

EUSKARA IKASTEN 3!!!

Gela edo ikasgelako hiztegia (Vocabulario de la clase)

Liburu-a  libro

Koaderno-a  cuaderno

Mahai-a  mesa

Aulki-a  silla  

Leiho-a    ventana

Argi-a  luz

Apalategi-a  balda

Armairu-a   armario

Arkatza  lápiz

Boligrafoak  bolígrafos

Borragoma   goma de borrar

Margoak  pinturas

Rotulkiak  rotuladores

Erregela  regla

Azpimarratzailea subrayador

Artaziak  tijeras

Orriak  hojas/folios

Ikaslea  estudiante

Irakaslea  profesor

Gela edo ikasgela  aula

Pasabidea  pasillo

Irakasleen gela sala de profesores

Kutxatilak  taquillas

Ariketak: gelako hiztegia1;  gelako hiztegia2;  gelako hiztegia3;
gelako hiztegia4