EUSKARA IKASTEN 3!!!

Gela edo ikasgelako hiztegia (Vocabulario de la clase)

Liburu-a  libro

Koaderno-a  cuaderno

Mahai-a  mesa

Aulki-a  silla  

Leiho-a    ventana

Argi-a  luz

Apalategi-a  balda

Armairu-a   armario

Arkatza  lápiz

Boligrafoak  bolígrafos

Borragoma   goma de borrar

Margoak  pinturas

Rotulkiak  rotuladores

Erregela  regla

Azpimarratzailea subrayador

Artaziak  tijeras

Orriak  hojas/folios

Ikaslea  estudiante

Irakaslea  profesor

Gela edo ikasgela  aula

Pasabidea  pasillo

Irakasleen gela sala de profesores

Kutxatilak  taquillas

Ariketak: gelako hiztegia1;  gelako hiztegia2;  gelako hiztegia3;
gelako hiztegia4