EUSKARA IKASTEN 5!!!

OINARRIZKO GALDERAK ETA ELKARRIZKETAK (preguntas y conversaciones básicas)

Nor zara zu? (¿quién eres tú?)  Zer zara zu? (¿qué eres tú?/ a qué te dedicas? 

Ni …..naiz  (yo soy …)  …naiz ni (Yo soy …)

Nola zaude? Zelan zaude? (¿Cómo estás?)

Ondo nago /Txarto nago (Estoy bien / estoy mal)

Nola duzu izena? (¿Cómo te llamas)

… dut izena (Me llamo …)

Zenbat urte dituzu? (¿Cuántos años tienes?)

… urte ditut (tengo … años)

Nondik zatoz? / Nondik zatozte? (¿De dónde vienes? /¿De dónde venís?

…tik nator / …tik gatoz

Ariketak: elkarrizketakgalderak

EUSKARA IKASTEN 4!!!

ERAKUSLEAK (demostrativos) +  LANBIDEAK(profesiones)

HAU   este, esta, esto

HORI   ese, esa, eso

HURA  aquel, aquella, aquello

HAUEK   estos, estas

HORIEK esos, esas

HAIEK   aquellos, aquellas 

Nor da hau? ¿Quién es este? Hau Aitor da (Este es Aitor)

Zer da hau? ¿Qué es esto? Hau mahaia da (Esto es una mesa)

Nortzuk dira horiek? ¿Quiénes son esos/esas? Horiek nire ikasleak dira (esos son mis alumnos)

LANBIDEAK (profesiones)

 • Abokatu abogado/a
 • Argazkilari fotógrafo/a
 • Diseinatzaile diseñador(a)
 • Erizain enfermero/a
 • Idazkari secretario/a
 • Ile-apaintzaile peluquero/a
 • Ingeniari ingeniero/a
 • Irakasle profesor(a)
 • Iturgin fontanero/a
 • Kazetari periodista
 • Lorezain jardinero/a
 • Mediku médico/a
 • Mekanikari mecánico/a
 • Musikari músico/a
 • Postari cartero/a
 • Psikologo psicólogo/a
 • Suhiltzaile bombero/a
 • Sukaldari cocinero/a
 • Udaltzain/ertzain/polizia policía
 • Zerbitzari camarero/a
Ariketak: erakusleak;  lanbideaklanbideak2lanbideak+IZAN
Gela+entzumena

EUSKARA IKASTEN 3!!!

Gela edo ikasgelako hiztegia (Vocabulario de la clase)

Liburu-a  libro

Koaderno-a  cuaderno

Mahai-a  mesa

Aulki-a  silla  

Leiho-a    ventana

Argi-a  luz

Apalategi-a  balda

Armairu-a   armario

Arkatza  lápiz

Boligrafoak  bolígrafos

Borragoma   goma de borrar

Margoak  pinturas

Rotulkiak  rotuladores

Erregela  regla

Azpimarratzailea subrayador

Artaziak  tijeras

Orriak  hojas/folios

Ikaslea  estudiante

Irakaslea  profesor

Gela edo ikasgela  aula

Pasabidea  pasillo

Irakasleen gela sala de profesores

Kutxatilak  taquillas

Ariketak: gelako hiztegia1;  gelako hiztegia2;  gelako hiztegia3;
gelako hiztegia4